Er man på rette spor i livet.

Kan man efter 20 år i en branche, skifte til en helt anden branche. Altså et totalt sporskifte. – Ja det kan man faktisk godt. At man har været i et bestemt spor karrieremæssigt i 20 år betyder ikke at man ikke kan følge sit hjerte og skifte karriere.

Var jeg på rette vej?

Jeg var i mere end 20 år i ventilationsbranchen med flere forskellige jobtitler og senest som selvstændig. Det må siges at det har været 20 år med erfaringer på godt og ondt.
Der var flere hints om at jeg jo nok ikke levede min passion, men overhørte eller forstod dem ikke. Jo mere jeg har overset disse hint jo kraftigere blev de og de blev i den grad til et
vink med en vognstang i form af voldsom stress. Men med stædighed og en (ubevidst) holdning om ikke at vise svaghed, har jeg skjult mange af de kampe og stresssymptomer bag et panserskjold jeg havde bygget op omkring mig. Et panserskjold jeg havde bygget for at passe på mig selv, men det lukkede også helt af for at kunne mærke mig selv, min passion, mine følelser.

Jeg har siddet i situationer hvor alle omkring mig er blevet berørt af en eller anden grund og intet rørte sig i mig. Der var helt lukket ned for at have følelser. Det har været et virkeligt
hårdt panser at bryde igennem, så jeg igen kan mærke mig selv. Det har været både en stor åbenbaring men også, en udfordring at mærke sårbarhed. Det har været så svært, at da jeg
fik besked på at mit næste step i min personlige udvikling var at være i kontakt med min sårbarhed. -Ja så måtte jeg slå sårbarhed op for at forstå ordet, det var ikke eksisterende i
min verden. Det har ikke været et match til min verden bag panser i en branche jeg faktisk ikke hørte til i.

Vær modig, tro på dig selv.

Det kræver mod at stoppe op og skifte retning. Da jeg sendte en mail til mine kunder i ventilationsbranchen om at jeg stoppede, fik jeg indenfor 5 minen sms tilbage om at det “blev et stort nej” til den beslutning fra en. Samt en anden ringede mig promte op for at høre om jeg ikke bare kunne blive ansat hos dem. Men det handlede jo ikke om arbejdsvilkår eller forpligtelser for mig. Jeg var jo ikke passioneret for det jeg lavede og derfor tappede det mig for energi, det ville høj løn og frokost ordninger ikke kunne opveje.

Men er man lidt usikker på om ens drømme kan bære, kan det være fristende at takke ja til at blive i det gamle kendte. Det kan også handle om en frygt for ikke længere at høre til “en flok”. Så at stå ved at have taget beslutningen om at skifte retning, har for mig været den vigtigste opgave. For agerer vi anderledes end vi plejer, vil vores omverden gøre deres til at vi bliver i det velkendte. Omverden vil prøve at få os til at blive, eksempelvis som her, ved at tilbyde et job og senere lige lægge en kæmpe opgave som umuligt kunne løses inden min deadline.

Få støtte på din vej.

Den slags benspænd vil vi altid møde når vi pludselig vil og gør noget nyt. Derfor er det også rigtig godt at have støtte af andre når man justerer sin retning. Den støtte kan man enten finde i sit netværk eller ved at bruge en coach/mentor. Det nære netværk er ofte dem der bliver mest bekymrede når vi skifter retning, så ofte vil de prøve at tale os fra den ide. Ikke for at være onde og ikke ville os det godt, men en lidt misforstået beskyttelse mod nederlag. Derfor kan det være godt med støtte og sparring fra en der ikke har følelser i klemme. En som kan heppe og minde om drømmen og passionen på de dårlige dage.

Min vej til at leve min passion, har været fyldt med en masse personlig udvikling. Men jo længere jeg kom, jo mere bevidst er jeg også blevet på når der opstår forhindringer. Det er både dem fra min omverden og dem jeg selv har skabt i min underbevidsthed. Vi skal hele tiden udvikle os, der vil altid være et nyt lag/niveau man kan justere på. Jeg støder jævnligt på noget der skal justeres. Jeg har virkelig på det sidste skulle acceptere at jeg gerne må være synlig. Hvis ikke jeg er synlig, så ved mine kunder jo ikke jeg er her. Tror det er de færreste af mine kunder der er så clairvoyante at de selv kommer og banker på døren for at købe. Så vil jeg hjælpe andre til at følge deres drømme og undgå stress, så må jeg også vise at jeg er her. Med min mentor på sidelinjen i denne proces, så er jeg blevet puffet kærligt når der har været behov.

Så den korte konklusion på dette indlæg må være: jeg ved hvordan det føleles at have en alt for travl hverdag, med en masse forventninger, der dybest set baserer sig på hvad jeg troede andre forventede. Hvilke konsekvenser det har for ens helbred ikke at følge sine drømme og passion. Jeg ved at det kræver mod og støtte at stoppe op og justere sin retning, hvis den er kommet ud af kurs. Det er min passion og vision at inspirere og løfte mennesker til at stå stærkt i dem selv. Så de lytter til deres intuition og går efter deres drømme.